HMS og Kvalitet

Utbjoa Armering & Sveis ønsker fokus på HMS og kvalitet

Grunnet vårt økende fokus på HMS og Kvalitet, har vi fått utviklet et kvalitetssystem som bygger på ISO 9001:2008. Vi har også laget et system for produksjonskontroll i henhold til Kontrollrådet sine retningslinjer, og høsten 2017 ble vi sertifisert. Systemene skal forebygge og hindre uønskede hendelser, samt ivareta kvaliteten på produktene våre.

Målet er også å redusere omfanget, dersom uønskede hendelser skulle inntreffe, og sørge for en bevisstgjøring for å hindre at dette skjer igjen.

Kvalitetssikring

Kompetanse er viktig for å sikre kvaliteten til produktene våre. Alle våre sveisere er sertifiserte, og i 2017 ble alle sertifikatene fornyet.
Vi samarbeider med Frode Kleiveland, en ekstern sveisekoordinator som følger opp sveiserne. Frode er sertifisert Nasjonal Sveisekoordinator iht. NS-EN 1090-2-355/25, og bidrar med opplæring, gjennomgang av sveiseutstyr og gjennomfører sveisekontroll en gang i kvartalet.

 

I tiden fremover vil vi fortsette vårt HMSK-arbeid, og målet er å få på plass gode rutiner og holdninger i alle ledd.

Kvalitetsfakta

Vi sender jevnlig prøver av armeringsjernet
fra vår produksjon til analyse.
– Dette for å være helt sikker på at
produkter fra Utbjoa Armering og Sveis
har ypperste kvalitet!

HMS-Ansvarlig

Henriette Karlsen
Telefon: 53 76 97 61
Epost: henriette.utbjoa@outlook.com